REVISI KURIKULUM SMK NEGERI 1 BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2019-2020

Workshop revisi kurikullum dengan melibatkan segenap pendidik dan tenaga kependidikan guna pengembangan kurikullum yang mampu bersaing di Revolusi Industri 4.0